• încercare

  (3.8.3/ISO9000)

  determinare a uneia sau mai multor caracteristici în conformitate cu o procedură.

   
 • verificare

  (3.8.4/ISO9000)

  confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele specificate

  NOTA 1 - Termenul verificat este utilizat pentru a desemna această stare. NOTA 2 - Confirmarea poate cuprinde activităţi cum ar fi: - efectuarea de calcule alternative, - compararea unei specificaţii pentru un proiect nou cu o specificaţie pentru un proiect similar verificat, - efectuarea de încercări şi demonstraţii şi - analizarea documentelor înainte de emitere.
   
 • audit

  (3.9.1/ISO9000)

  proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit

  NOTA 1 - Auditurile interne, uneori denumite audituri de primă parte, sunt conduse de, sau în numele organizaţiei însăşi, pentru analiza efectuată de management sau pentru alte scopuri interne, şi pot alcătui baza pentru declaraţia de conformitate a organizaţiei. în muite cazuri, în mod special în cazul organizaţiilor mici, independenţa poate fi demonstrată prin lipsa responsabilităţilor pentru activitatea care este în curs de auditare. NOTA 2 - Auditurile externe includ acele audituri numite în general de secundă şi de terţă parte. Auditurile de secundă parte sunt conduse de părţi care au un interes în organizaţie, cum ar fi clienţii sau alte persoane în numele acestora. Auditurile de terţă parte sunt conduse de organizaţii de auditare externe şi Independente, cum sunt cele care furnizează certificarea/înregistrarea conformităţii cu ISO 9001 sau ISO 14001. NOTA 3 - Atunci când două sau mai multe sisteme de management sunt auditate împreună, acesta este numit audit combinat. NOTA 4 - Atunci când două sau mai multe organizaţii cooperează pentru a audita un singur auditat, acesta se numeşte audit comun.